AKTUALNOŚCI 

Na tej stronie będziemy publikowań podstawowe inforamacje
 1. ZAGROŻENIA:


 2. WIRUS PTASIEJ GRYPY

  Wrius ptasiej grypy przeniesiony na człowieka może mieć skutek śmiertelny. Nie jest natomiast dostępna żadna skuteczna szczepionka na tę chorobę. Zdaniem lekarzy częściowym zabezpieczeniem przed zarażeniem ptasią grypą jest szczepionka przeciw zwykłej grypie. Złagodzi ona przebieg ewentualnej choroby. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała zalecenia, które mają zmniejszyć ryzyko zarażenia:                    
 • unikanie kontaktu z ptakami, niezaleznie od tego czy sa one zdrowe, czy nie;
 • osoby pracujaąe z ptakami powinny nosić maski i kombinezony chroniace przed pyłem;
 • dbanie o higienę;
 • drób z zarażonych stad musi być niszczony i nie może być przeznaczony do spożycia przez ludzi, ani przez zwierzęta, również po przetworzeniu

  Co to jest ptasia grypa:

  Po raz pierwszy chorobe stwierdzono 10 lat temu we Włoszech. Ptasia grypa przenoszona jest przez ptaki. Nie stwierdzono dotychczas zarażenia człowieka przez człowieka. Choroba powoduje epidemię raz na kilka lat. W sierpniu tego roku ptasią grypę stwierdzono w Rosji. Mimo ubicia blisko 140 tysięcy ptaków, rozprzestrzeniła się na kolejne tereny. Choroba pojawia się najprawdopodobniej  na skutek pośredniego lub bezpośredniego kontaktu drobu domowego z dzikimi ptakami wodnymi. Jeśli już choroba pojawi się w stadzie drobiu, to rozprzestrzenia sie bardzo szybko. Zakażenie następuje przez kontakt z odchodami chorych ptaków, a także z wydzieliną z ich oczu i nozdrzy. Wirusy występują także w żółtku i białku jaj. Ptasia grypa nie ma charakterystycznych objawów. Jeśli dojdzie do zakażenia ptaków domowych moga być one osłabione, cierpieć na brak apetytu, biegunkę.  Jeśli  choroba się przedłuża mogą też mieć zsiniałe grzebienie. Zauważalny jest natomiast jeden efekt - dochodzi do masowego padania ptaków

          Zarażone ptasia grypą wodno-błotne ptaki, np. kaczki, gęsi wyruszyły z ciepłych krajów w marcu.   Główna fala  ptactwa dotrze do Polski na przełomie marca - kwietnia.

         Zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby:                  

  1. Izolacja drobiu od dzikiego ptactwa;.
  2. Nie dopuszczenie dzikiego ptactwa do pojemników z karmą i woda pitną;
  3. Fermy zamknięte - zaopatrzone w odpowiednie siatki i wentylatory;
  4. Drbone stada - trzymane w zamkniętych kurnikach;
  5. Ścisła realizacja zaleceń Wojewódzkiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii.

        Widmo pandemii

         Obecnie istniejacy wirus ptasiej grypy przenosi się z ptactwa na ptactwo lub na człowieka. Nie ma narazie zakażenia się wirusem od drugiej osoby. O czarnym scenariuszu można będzie mówić, wtedy gdy wirus zmutuje się, czyli gdy powstanie jego nowy szczep. Zdaniem naukowców z Państwowego Zakładu Higieny prędzej czy później dojdzie do światowej epidemii, czyli pandemii. Żeby do niej doszło musi pojawić sie nowy szczep wirusa, który wczesniej nie zagrażał ludzkości. Ptasia grypa nie jest już tylko problemem Azji. Bacznie trzeba przyglądać się i naszym fermom drobiu, tym dużym ale i tym trzymanym przy naszych zagrodach. Na razie w Europie ptasiej grypy groźnej dla człowieka nie stwierdzono. Zaawansowane są badania nad szczepinką przeciw temu wirusowi

                                                                                                                                                                             DZISIAJ - jakie zagrożenie niesie użycie broni bakteriologicznej oraz zasadach postępowania
Po czym będzie można poznać, że nie mamy do czynienia ze zwykłymi zachorowaniami, lecz nastąpił atak bioterrorystyczny?

  1. Duża liczba nie wyjaśnionych zachorowań, zespołów chorobowych lub zgonów w zbliżonym czasie o podobnym obrazie klinicznym, dotyczących w kolejności występowania zmian np: na skórze.
  2. Pojawienie się nietypowych chorób wśród ludności.
  3. Nagły, nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu znanych chorób wśród ludności.
  4. Zaobserwowanie nieskuteczności terapii w przypadku leczenia występujących powszechnie chorób.
  5. Egzotyczny czynnik chorobowy u osoby, która nie opuszczała Polski w ostatnim czasie.
  6. Wystąpienie zachorowań w nietypowy dla nich sezonie i terenie geograficznym.
  7. Nietypowe dla danego czynnika zakaźnego objawy chorobowe.
  8. Niewyjaśniony wzrost zachorowań na chorobą endemiczną.
  9. Jednoczesne zachorowania na podobne choroby w ogniskach nie połączonych terytorialnie w kraju lub zagranicą.

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA Z PRZESYŁKAMI NIEWIADONEGO POCHODZENIA


 2. W przypadku otrzymania jakiekolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia lub budzącej podejrzenia z jakiekolwiek innego powodu, jak:
  • brak nadawcy
  • brak adresu nadawcy
  • przesyłka przochodzi od nadawcy lub z miejsca, z którego się jej nie spodzewamy należy:
    1. Nie otwierać przesyłki!
    2. Umieścić przesyłką w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknąć.
    3. Worek należy umieścić w drugim grubym plastikowym worku, szczelnie zamknąć: zawiązać supeł i zakleić taśmą klejącą.
    4. Paczki nie wolno przemieszczać. Pozostawić ją na miejscu.
    5. Powiadomić lokalny komisariat policji (nr tel.policji 997, komórka 112) lub straż pożarną (tel. nr 998).


   Służby te podejmą wszystkie niezbędne kroki w celu bezpiecznego przyjęcia przesyłki.

  W przypadku gdy podejrzana przesyłka została otwarta i zawiera jakąkolwiek podejrzaną zawartość w formie stałej (pył, kawałki, blok, galaretą, pianą lub inną) lub płynnej, należy:
   1. Możliwie nie naruszać tej zawartości: nie rozsypywać, nie przenosić, nie dotykać, nie wąchać, nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu (wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna).
   2. Całą zawartość umieścić w worku plastikowym, zamknąć go i zakleić taś;mą lub plastrem.
   3. Dokładnie umyć ręce.
   4. Zaklejony worek umieścić w drugim worku, zamknąć go i zakleić.
   5. Ponownie dokładnie umyć ręce.
   6. Bezzwłocznie powiadomić lokalny posterunek policji ((nr tel.policji 997, komórka 112) lub straż pożarną (tel. nr 998) i stosować się do ich wskazówek.

            Po przebyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.

      1. INFOLINIE O ZAGROŻENIACH:


       1. CZK Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

       2. MSWiA - sytuacja w kraju

       0-800-101-600

       0-800-250-250
        

       W górę                                                          Strona główna