Katastrofy budowlane


Zgodnie z art. 73  ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409) katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących ścianek szczelnych
i obudowy wykopów.

 

Katastrofy budowlane dzielą się na awarie i katastrofy niewynikające ze zdarzeń losowych oraz mające swe źródła w zdarzeniach losowych.

Do przyczyn katastrof nie mających swych źródeł w zdarzeniach  losowych zaliczamy:

 • błędy projektowe
 • zły stan techniczny
 • wadliwe wykonawstwo
 • błędy w trakcie rozbiórki
 • wadliwej eksploatacji itp.

 

Do przyczyn losowych zaliczyć możemy:

 • spowodowane silnym wiatrem
 • wywołane wybuchem gazu
 • wywołane osuwiskiem
 • spowodowane pożarem
 • spowodowane uderzeniem samochodu w budynek
 • wywołane innymi zjawiskami (śnieg, powódź, wybuch kotła c.o.)

Niewłaściwa eksploatacja oraz nierealizowanie przeglądów i zaleceń z nich wynikających, niszczenie lub usuwanie części lub całych elementów, doprowadzanie do niszczenia i korozji, a także zagrożenia bezpieczeństwa, dopuszczanie do pożarów i wybuchów, błędy podczas realizowania napraw i dokonywania zmian eksploatacyjnych mogą stanowić kluczową kwestię warunkującą  katastrofy budowlane.

 


Co robić na wypadek katastrofy budowlanej:
 1. Przed każdym opuszczeniem domu (mieszkania) sprawdź, czy instalacja gazowa jest wyłączona.
 2. W przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej twojego budynku i trwania zagrożenia jego skutkami:
  • wyłącz instalację elektryczną (w miarę możliwości),
  • wyłącz instalację gazową,
  • zabierz ze sobą dokument tożsamości i inne ważne dokumenty, żywność na trzy dni, koce, odzież, pieniądze, o ile jest to możliwe.
 3. Opuść dom (mieszkanie), a przy wychodzeniu zachowaj szczególną ostrożność. Uważaj na stropy, klatki schodowe.
 4. Opuszczając dom zabierz wszystkich domowników.
 5. O ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód, uciekaj przez okno o ile jest to możliwe lub przez okna sąsiadów,
  • słuchaj komunikatów i poleceń służb ratowniczych i postępuj według ich wskazań
  • o ile nie masz możliwości opuszczenia domu (mieszkania) wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus (itp.) jako znak dla ratowników,
   że potrzebujesz pomocy.
 6. Gdy opuściłeś mieszkanie (dom) powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy jeszcze zostali w pomieszczeniach budynku
 7. Poinformuj również służby ratownicze o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, w szkole itp.).
 8. Katastrofie budowlanej może towarzyszyć pożar
  • wówczas zachowuj się i działaj jak w czasie pożaru.
 9. Po opuszczeniu budynku:
  • o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny) zgłoś się do punktu pomocy medycznej,
  • zgłoś swoje potrzeby o punktu pomocy społecznej lub władz terenowych.
 10. Nie przeszkadzaj w pracy ratownikom.
 11. Nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku (mieszkania) bez zezwolenia służb budowlanych,
  które określą czy takie wejście jest bezpieczne.
 12. O ile miałeś budynek (mieszkanie) ubezpieczone, powiadom firmę ubezpieczeniową.
 13. Dalej postępuj zgodnie z zaleceniami władz gminy (miasta, miasta i gminy).
 14. Gdy byłeś świadkiem katastrofy budowlanej niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.
W górę                                                                      Strona główna