WAŻNE TELEFONY

NAZWA INSTYTUCJI
ADRES
TELEFON
FAX

Wydział Zarządzania Kryzysowego

12 - 200 Pisz,
ul. Warszawska 1
087 425 47 30 087 425 47 31

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

12 - 200 Pisz,
ul. Warszawska 1

087 425 47 40

509 775 052

087 425 47 31
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M Urzędu Wojewódzkiego 10 - 575 Olsztyn
ul.Piłsudskiego 7/9
089 523 24 94 089 523 23 63
CZK W-M Urządu Wojewódzkiego 10 - 575 Olsztyn
ul.Piłsudskiego 7/9
089 523 26 15 089 527 32 34
KP Policji 12-200 Pisz
ul. Armii Krajowej 1
 997,   112, 087 425-42-00 087 425 42 05
KPPSP 12-200 Pisz
ul. Olsztyńska 40
 998,   112,  087 425-41-00 087 423 27 93
Urząd M Biała Piska 12-230 Biała Piska
ul.Mickiewicza 25
087 424-13-50 087 424 13 51
Urząd M Orzysz 12-250 Orzysz
ul.Gizycka 15
087 424 10 40 087 424 10 50
Urząd M Pisz 12-200 Pisz
ul.Gizewiusza 5 
087 424 12 00 087 423 54 29
Urząd MiG Ruciane Nida 12-220 Ruciane Nida
ul.Al.Wczasów 4
087 425 44 30 087 425 44 56
Powiatowy Zarząd Dróg 12-200 Pisz
ul. Czerniawskiego 6
087 423 28 07 087 423 24 22
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny 12-250 Pisz
ul. Warszawska 5
087 423 23 78 wew. 23; 502 674 440 087 423 27 80
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 12-250 Pisz
ul. Warszawska 38
087 423 27 53 wew. 23; 696 429 045 087 424 09 89
SP ZOZ Szpital Powiatowy 12-200 Pisz
ul. Sienkiewicza 2
 999,  112, 087 425 45 00 087 735 20 20
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 12-200 Pisz
ul  Piaskowa 2
087 425 25 71; 087 424 11 38 087 425 11 39
Mazurska Służba Ratownicza Stacja Ratownictwa Wodnego Okartowo
12-250 Orzysz
087 425 30 77 087 425 30 77
Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze Giżycko ul Nadbrzeżna 15
Pisz Łupki 15
087 428 23 00
0607 180 463
0504 124 091
dyżurny
Patrol Rozminowania nr12 JW 1460 Orzysz ul. Wojska Polskiego 33 D-ca  JW  087 437 13 00,
Oficer Dyżurny 087 437 19 33
Dowódca patrolu 087 437 13 80
601 412 275

W górę                                                                      Strona główna