Terroryzm


 

Terroryzm jest zjawiskiem złożonym towarzysząc ludzkości od zarania dziejów. Pierwotnie miał charakter głównie wewnątrzpaństwowy jednak w drugiej połowie XX wieku zaczął ewoluować. Areną działań stał się niemal każdy kontynent, powiązania miedzy komórkami terrorystycznymi obejmują cały świat, bez głównej bazy i często bez głównego ośrodka dowodzenia.

 

Współcześnie na świecie funkcjonuje wiele definicji terroryzmu, nie została przyjęta jedna uniwersalna. Według Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN terroryzm to: „różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego podjęte w celu wymuszenia od władz państw i społeczeństwa określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postronnych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych środków (nacisk psychologiczny, przemoc fizyczna, użycie broni
i ładunków wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo wytworzonego w społeczeństwie lęku’’. Robert Borkowski książce Terroryzm ponowoczesny odnotowuje, iż terroryzm to akty przemocy lub groźba ich dokonania, których celem jest zaszantażowanie władzy i opinii publicznej. Jest to wiec forma walki o określone cele polityczne przy wykorzystaniu zbrodniczych narzędzi, a celem staje się wzbudzenie strachu. Prof. S. Koziej wskazuje, iż : „[…] istotą terroryzmu jest ostentacyjne i maksymalistyczne (masowe, totalne, nieograniczone), celowe (tj. świadomie zamierzone) atakowanie niewinnych, postronnych (cywilnych) osób i dóbr publicznych (otoczenia) dla pośredniego (asymetrycznego, poprzez opinię publiczną) oddziaływania na rzeczywistego przeciwnika politycznego bądź ideologicznego”.

 

Źródła:  www.encyklopedia.pwn.pl/haslo/3986796/terroryzm.html [dostęp: 20.12.2013].

R. Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń 2006, s. 45–46. 

Koziej S, Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. 31.  Możesz przygotować się na atak terrorystyczny, korzystając z tych samych sposobów, które znajdują zastosowanie podczas innych sytuacji kryzysowych:

  • bądź czujnym i zorientowanym w tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. Podstawową cechą terroryzmu jest to, iż nie ma lub pojawia się mało znaków ostrzegawczych,
  • w czasie podróży należy przedsięwziąć wszelkie możliwe środki ostrożności. Zwracaj uwagę na rzucające się w oczy lub po prostu nietypowe zachowania. Nie przyjmuj od obcych osób żadnych pakunków. Nie pozostawiaj bagażu bez opieki,
  • zapamiętuj gdzie znajdują się wyjścia ewakuacyjne. Zawczasu pomyśl, którędy można by ewakuować się w pośpiechu z budynku, metra lub zatłoczonych miejsc. Zapamiętaj gdzie znajdują się klatki schodowe,
  • zapamiętuj elementy z najbliższego otoczenia. Zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte, zrzucone lub zniszczone podczas wybuchu.
W górę                                                                      Strona główna