Katastrofy z udziałem środków toksycznych


Toksyczne środki Przemysłowe (TśP) są związkami chemicznymi o właściwościach trujących, wykorzystywanymi w dużych ilościach szczególnie
w przemyśle oraz przewożonymi środkami transportu. Posiadają zdolność łatwego przechodzenia do atmosfery w wyniku zniszczenia lub awarii urządzeń. TśP charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi właściwościami, dlatego ich klasyfikacja nastręcza wiele trudności.  Za punkt wyjścia możemy przyjąć  stanowisko  Obrony Cywilnej oraz organizacji zajmujących się ochroną przed skażeniami ludności i udzielania pomocy porażonym.

Według tych kryteriów, TśP dzielą się na następujące grupy:

- środki z przewagą działania duszącego - fosgen, chlor, chloropikryna;

- środki o działaniu duszącym i ogólnotrującym - dwutlenek siarki, tlenki azotu, kwas azotowy, akrylonitryl, fluorowodór;

- środki z przewagą działania ogólnotrującego - cyjanowodór , tlenek węgla;

- środki działające na przesłanie i przekazywanie impulsu nerwowego (trucizny neuro - tropowe) - związki fosforoorganiczne, dwusiarczek węgla, czteroetylek ołowiu;

- trucizny metaboliczne - tlenek etylenu, dwuchloroetan;

- środki o działaniu duszącym i neurotropowym - hydrazyna, amoniak, dwumetylohydrazyna;

- środki zakłócające wymianę substancji - dioksyna, polichloropochodne benzofuranu.

Trucizny i substancje toksyczne są to związki, które w niewielkich ilościach wchłaniane różnymi drogami do organizmu wywołują określone stany zatrucia (ostre, przewlekłe, podostre). Trucizna wprowadzona w małej dawce do organizmu może wywołać zakłócenia jego funkcji życiowych lub spowodować zgon.

 

 1. Jesteś świadkiem wypadku z udziałem TśP - powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj istotne dane:
  • miejsce zdarzenia
  • charakter zdarzenia ZAPAMIĘTAJ: pojazdy samochodowe- cysterny przewożące niebezpieczne /TśP/ są oznakowane żółtymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i z przodu pojazdu w następujący sposób: np. benzyny- paliwa silnikowe
   33 - nr rozpoznawczy niebezpieczeństwa
   1203 - nr substancji wg wykazu ONZ
  • podaj swoje dane
 2. Nie bądź kibicem zdarzenia, ale oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia.
 3. Idź w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru - szybko wydostaniesz się ze strefy skażenia.
 4. Chroń swoje drogi oddechowe, oczy - wykonaj filtr z dostępnych ci materiałów (szalik, ręcznik, połą kurtki czy płaszcza), zasłoń oczy.
 5. Jeśli jesteś w samochodzie zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną- staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia.
 6. Stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przez lokalne środki przekazu- radio, TV, megafony.

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że toksyczne środki przemysłowe przenikną do twojego domu to:
 1. Włącz radio i stosuj się do poleceń wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze).
 2. Uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł, wypełniając wszelkie otwory pakułami, gazą itp.
 3. Oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.
 4. Pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń na niskich kondygnacjach.
 5. Nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.
 6. Dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos, weź prysznic. W obu przypadkach:
  JEŚLI UZNASZ, ŻE ULEGŁEŚ SKAŻENIU - SKORZYSTAJ Z POMOCY LEKARZA

Skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi /TśP/ w powiecie piskim

Awarie w transporcie drogowym i kolejowym toksycznych środków przemysłowych stwarzać będą poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska, gdyż mogą się zdarzyć w różnych rejonach powiatu, praktycznie o każdej porze doby, powodując powstanie stref skażeń o zasięgu do kilkunastu kilometrów od miejsca zdarzenia.

Zagrożenie ze względu na transportowe źródła TśP :

 1. Potencjalnie zagrożonymi są miasta Ruciane Nida, Pisz, Orzysz, Biała Piska oraz wsie leżące wzdłuż tras drogowych i kolejowych, którymi przewozi się substancje niebezpieczne i szczególnie niebezpieczne.

  Transport drogowy materiałów niebezpiecznych ze Wschodu i z Północy w kierunku Warszawy przebiega przez miejscowości: Orzysz - Pisz - Biała Piska, Ruciane Nida - Pisz.

  Transport drogowy materiałów niebezpiecznych ze Wschodu i z Północy w kierunku Bydgoszcz - Wybrzeże przebiega przez miejscowości : Orzysz - Pisz - Ruciane Nida, Biała Piska - Pisz - Ruciane Nida.

  Transport kolejowy materiałów niebezpiecznych - znaczne ilości materiałów niebezpiecznych są przewożone przy użyciu transportu kolejowego, powodując potencjalne zagrożenie Ruciane Nida, Pisz, Orzysz.
  Do najczęściej transportowanych materiałów niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych należą: amoniak, chlor, alkohol etylowy, oraz paliwa /benzyny i gaz propan-butan/.
W górę                                                                      Strona główna